top of page
Las pantallas de ordenador

PREVINET

Europreven posa a la disposició dels seus clients PREVINET, una eina informàtica segura per aconseguir una gestió àgil, adequada, documentada ia més coordinada amb el Servei de Prevenció Aliè de la prevenció de riscos laborals.

 

Atès el canvi continu de les necessitats de les empreses i la inevitable i necessària gestió de la documentació derivada de la llei de Prevenció de Riscos Laborals, es fa imprescindible una eina com a PREVINET.

PREVINET permet en primer lloc una gestió funcional i ràpida de la prevenció en el dia a dia de l'empresa, i en segon lloc, fomentar una autèntica cultura de la prevenció dels riscos a la feina, que asseguri el compliment efectiu i real de les obligacions preventives i elimini el compliment merament formal o documental de tals obligacions

Mitjançant PREVINET es disposa de:

Service Name

La gestió documental del sistema de prevenció de riscos laborals

Podreu disposar de tota la documentació generada pel vostre Servei de Prevenció i per la vostra empresa, derivada de la gestió del pla de prevenció.

Aquesta documentació es disposarà totalment digitalitzada i organitzada evitant la pèrdua de documents i la pèrdua de temps davant de la necessitat d'accessibilitat a aquesta documentació, evitant així dependre de la carpeta física o del mateix SPA per obtenir còpies de qualsevol document extraviat.

Service Name

Dades de la vostra empresa

Podreu consultar i modificar totes les dades d'empresa, de manera que podreu comunicar qualsevol canvi sobre aquestes dades i fins i tot obtenir tota la documentació preventiva inicial per a la gestió immediata del personal de nova incorporació.

Service Name

Reconeixements mèdics

Podreu consultar els reconeixements realitzats als treballadors a l'instant i durant tot l'any.

Service Name

Procediments de gestió

La gestió preventiva a la vostra empresa se simplificarà al màxim, atès que tindrà accés als diferents Procediments Operatius (PO) de Gestió de la Prevenció i podrà obtenir els formats de gestió sempre actualitzats i degudament emplenats amb les dades de la seva empresa i treballadors.

Service Name

Planificació preventiva

Directament des del vostre ordinador i de forma àgil i organitzada podreu anar reflectint en la planificació preventiva, les millores implementades a la vostra empresa segons l'avaluació de riscos, podent conèixer en tot moment les mesures preventives ja realitzades, els pendents, etc.

Service Name

Historial formatiu

Disposarà de tota la informació relativa a la formació preventiva rebuda pels treballadors coneixent la formació realitzada, la formació pendent, etc.

A més, podrà sol·licitar nova formació al Servei de Prevenció.

bottom of page