top of page
Aula sin alumnos

FORMACIÓ

Disposem d´una àmplia oferta formativa, que cobreix totes les especialitats que han de ser impartides, en exclusivitat, per un Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  

Fem formació presencial a les nostres oficines i també “in company”.

També oferim formació en línia.

Escultor

01

Riscos al lloc de treball (Art.19)

Dins les nostres funcions com a SPA, oferim als nostres clients la formació i informació dels seus treballadors, d'acord amb els previstos a l'article 19 de la llei de prevenció. 

02

Curs Bàsic de PRL

Formem els treballadors perquè puguin ser tècnics en prevenció de nivell bàsic, en cursos, de 30 h, 50 h, 60 o 70 hores, segons el sector industrial al qual pertanyin.

Trabajador electrico
sitio de construcción

03

Cursos del conveni de la construcció

Realitzem tots els cursos del conveni de la construcció, TPC.

04

Cursos de conveni del metall

Realitzem tots els cursos del conveni de metall, TPM.

Metal fundido en fundición
bottom of page