top of page
Muestras de sangre

Vigilància de la Salut

Europreven ofereix un Servei de Vigilància de la Salut tal com estableix la normativa a l'article 22 de la LPRL, l'apartat 3 de l'article 37 del RSP i el RD 843/2011, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar lactivitat sanitària dels serveis de prevenció.

La vigilància de la salut té per objecte protegir la salut dels treballadors actuant de manera preventiva. Entre les seves funcions hi ha l'estudi, el tractament i la prevenció de les malalties professionals, el tractament i el seguiment de les lesions produïdes com a conseqüència d'accidents de treball i la valoració de l'aptitud per a l'exercici professional. S'inclouen dins aquesta disciplina actuacions sanitàries en l'àmbit laboral com són els reconeixements mèdics, vacunacions, formació dels treballadors en matèries com a primers auxilis, campanyes de promoció de la salut quant als hàbits higiènics, dietètics, addictius (tabaquisme).

Planificació de Vigilància de la Salut

 

Després de la visita del tècnic de prevenció i posterior avaluació dels riscos de cada lloc de treball, el metge del Treball elabora la planificació de la vigilància de la salut, establint els protocols mèdics adequats per a cada lloc de treball i fixa la periodicitat dels mateixos .

Tot ells segons els protocols mèdics publicats pel Ministeri de Sanitat, i en base a protocols específics dissenyats pel nostre departament de vigilància de la salut (proves específiques, analítiques...)

Reunión de negocios

Reconeixements mèdics

Europreven us ofereix un ampli marge horari per a la realització dels reconeixements mèdics, podeu acudir a la nostra clínica en horari de 7 a 14 h. Consulteu també les nostres tarifes especials que inclouen la possibilitat de realitzar reconeixements mèdics en horari nocturn, amb la nostra unitat mòbil, als centres de treball amb torn de nit.

Per tal de realitzar la promoció de la salut, sol·liciti a més analítiques especials (PSA prostàtica, grup sanguini, marcadors tumorals, etc...)

Nombramiento del doctor '

Citació

Un cop planificada la vigilància de la salut de la vostra empresa, des d'Europreven procedim a fer la citació dels seus treballadors per al reconeixement mèdic. Podem oferir-vos una àmplia xarxa de clíniques on acudir o si ho desitja podem desplaçar-nos amb la nostra unitat mòbil.

Per al nostre servei de citació utilitzem les darreres tecnologies: telèfon convencional, fax, e-mail i en breu a través de servei de missatgeria SMS.

Calandrar

Estudis epidemiològics

 

Europreven elabora estudis epidemiològics de tota la població treballadora que passa per la nostra clínica. Elaborem estudis sectorials i per a empreses de grans dimensions.

Europreven col·labora amb el Sistema Nacional de Salut.

Asistente con un portapapeles
bottom of page